Bïdreības "Lãgala" mierkï:

 1.1.      latvīšu, latgaļu  ï  cytu toutu kulturas tradiceju veicunāšana;        

1.2.      latvīšu, latgaļu   ï  cytu toutu  volūodu  ï  viesturias  ï zpietias veicunāšana;

1.3.      zinatnias veicunāšana;

1.4.      ï zgliītības veicunāšana;

1.5.      sabï drības,  asobinna iïpaši truücīgüs   ï  sociali mozaizsorgātüs personu grupu socialuos lobklūošanas ceļšana;

1.6.      veselības veicunāšana ï slimību profilaksia;

1.7.      fiziskuos kulturas atbaļstīšana;

1.8.      pilsoniskuos sabïdrības attiïstība;

1.9.      cylvaka tïsību un individa tïsību aizsardzība;

1.10.   vidias aizsardzība;

1.11.   lobdarība. ü   ï   ã

 (Izroksts nü Statutu.

Statutï apstyprunāti dybunāšanas sapulcīe Riïgā, 2014. gada 20. martā.

Registrītï bïdrību ï  nüdybunajumu registrā Riïgā, 2014. gada  3. aprelīe.)

0
Taiseits ar Mozello - loboj sātyslopu generatoru.

 .