Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.

Biedrības "Lāngala"  MĒRĶI:

1.    Palīdzība valsts iestādēm Latvijas Republikas pamatinterešu aizsardzībā, valstiskās neatkarības, suverenitātes un teritoriālās vienotības  saglabāšanā un stiprināšanā;
2.    latviešu, latgaļu un citu tautu kultūras tradīciju veicināšana;
3.   latviešu, latgaļu un citu tautu valodu un vēstures izpētes veicināšana;
4.   zinātnes veicināšana;
5.   izglītības veicināšana;
6.   sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu   sociālās labklājības celšana;
7.    veselības veicināšana un slimību profilakse;
8.    fiziskās kultūras atbalstīšana;
9.    pilsoniskas sabiedrības attīstība;
10.  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
11.  bērnu tiesību aizsardzība;
12.  vides aizsardzība;
14.  labdarība.

 (Izraksts no Statūtiem, kas apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2014. gada 20. martā.

Ar grozījumiem, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2016. gada  9. jūnijā.)

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .