Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.

Pētījums "LATGAĻU ETNOCĪDS: noliegtā civilizācija"        

Valerjans, I. Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. Olaine: Lāngala, 2015. - 500 lpp.

   Latvijā ir veikts zinātnisks pētījums, kurā latgaļu, latviešu, lietuviešu u.c. modernās Eiropas valodas tika pētītas ar lingvistiskās komparatīvistikas metodēm, tajā skaitā - sistēmiski salīdzinātas ar vissenāko indoeiropiešu  (IE) valodu - Sanskritu. 

   Iegūtie rezultāti  ir ļāvuši izvirzīt tēzi par to, ka Latvijā līdztekus latviešu valodai pastāv ne tikai latgaliešu izloksne kā autrumbaltiskās latviešu valodas paveids, bet joprojām ir dzīva arī rietumbaltiskā latgaļu valoda un tauta, kuras eksistenci tukšvārdīgi noliedz Latvijas valsts un akadēmiskā valodniecība, proponējot neargumentētu viedokli par latgaļiem kā baltu maztautu, kura esot izzudusi XIII gadsimtā. 
     Biedrība "Lāngala"  2015.gadā pētījumu izdevusi grāmatā ar nosaukumu "Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija", bet 2016.gadā laidusi klajā pētījuma saīsinātu pārstāstu krievu valodā ar nosaukumu "САНКШЕПА или КОМПЕНДИУМ книги И.Валерьяна "ЭТНОЦИД ЛАТГАЛОВ В ЛАТВИИ".
   Pētījuma centrālā daļa ir latgaļu un latviešu leksikas salīdzinājums ar Sanskritu - visvecāko pierakstīto indoeiropiešu valodu, ko daudzi valodnieki uzskata par IE pirmvalodu vai vismaz par pirmvalodai ļoti tuvu formu. 
    Zemāk .pdf formātā publicējam grāmatas fragmentus, tajā skaitā - no Sanskrita-latgaļu salīdzinošās vārdnīcas, kas sniegs priekšstatu par pētījumu.      
    Jaunatklātā latgaļu valodas apbrīnojamā līdzība ar Sanskritu (kāda pagaidām nav konstatēta ne vienai citai Eiropas valodai) ne tikvien rada nepieciešamību kritiski izvērtēt līdzšinējos oficiālos latviešu, lietuviešu, latgaļu un pārējo baltu tautu etnoģenēzes un valodu izcelsmes skaidrojumus, bet liek jaunā gaismā paraudzīties uz daudzām lingvistiskajām un historiogrāfiskajām dogmām visas indoeiropiešu valodu saimes mērogā.  
  Latvijas politiskā elite un akadēmiskā valodniecība šī iemesla dēļ nevēlas  pētījumu oficiāli atzīt un popularizēt. 

  Zinātniskās patiesības vārdā aicinām visus labas gribas cilvēkus sekmēt šīs informācijas izplatīšanu, lai Latvijas sabiedrībā varētu sākties diskusija par latgaļu valodas un tautas likteņiem un pārējām pētījumā skartajām problēmām.

Arvo Rēlavs, 

b-as "Lāngala" sekretārs.

Aicinām iepazīties ar grāmatas fragmentiem:

LATGALU_ETNOCIDS__fragments__1.pdf

LATGALU_ETNOCIDS__fragments__2.pdf

LATGALU_ETNOCIDS__fragments__3.pdf

LATGALU_ETNOCIDS__fragments__4.pdf

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .